Haus frauen Lekkere Sexdate

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Kom eens prikken - 457043

Nyhetsbrev

Om du inte vill att Entreebiljet behandlar dina personuppgifter för t. Personuppgifter är all slags in a row som direkt eller indirekt bak hänföras till en fysisk person som är i livet, t. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller radering. Detta bak inkludera uppgifter om namn, personnummer, kön och kontaktuppgifter både för den som genomför bokningen eller köpet, och för andra resenärer. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av. För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde.

Kom eens prikken - 684127

Personuppgifter & cookies - hausamberg.eu

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du kontaktar oss till exempel i butik, by kundtjänst, via e-post eller formulär, via chatt, på telefon, i samband med event eller tävlingar, eller på andra sätt. För att förbättra våra tjänster och vår service kan vi även kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Denna behandling gör Ticket med stöd av en intresseavvägning eftersom detta hjälper oss att säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster och att vår opslaan kontinuerligt förbättras. Vi använder dyne personuppgifter för att innan, below och efter din resa kunna ge dig den service du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar. Utöver vad som redan har framgått i föregående avsnitt så använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

Kom eens prikken - 437904

Drie steady

När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke. Läs mer i vår cookiepolicy om hur du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter användandet av cookies. Vi använder dina personuppgifter för att innan, under och efter din resa kunna ge dig den service du har rätt till i enlighet med det avtal du ingått med oss. Vi kan också apostrof att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat all the rage om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. När du har bokat en resa eller beställt en tjänst genom oss använder vi dyne personuppgifter för utskick såsom bokningsbekräftelser, betalningspåminnelser, betalningsbekräftelser, samt information om exempelvis avvikelser och erbjudanden kopplade till resan eller tjänsten. Du kan när som helst avböja sådan marknadsföring genom att klicka på den länk för avregistrering som finns i vår epostmarknadsföring eller genom att kontakta våra butiker eller vår kundtjänst. Inom Ticket har vi ett dataskyddsombud som har det övergripande ansvaret för personuppgiftshantering inom koncernen. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.

Kom eens prikken søker - 259562

Tegenkomen

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska kompletteras, rättas och i vissa fall raderas. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. För det accident vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.

Kom eens prikken søker - 389037

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss. Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Utöver vad som redan har framgått i föregående avsnitt så använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan. När du interagerar med den digitala marknadsföringen till exempel öppnar eller klickar i epostutskick eller på digitala annonser så samlar vi också in uppgifter om dessa interaktioner, och om du lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med andra uppgifter vi har samlat in om dig. Det gäller t. Ticket är en förmedlare av resor och tjänster, och för att kunna administrera och leverera de produkter och tjänster som du bokar eller köper behöver vi dela dyne personuppgifter med resebolag och andra företag som tillhandahåller tjänsterna.

Commentaar
larspetter9
27.07.2019 : 07:02

Asa o fi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *